Juridiska aspekter på vållandeutredningar

"Juridiska aspekter på vållandeutredningar" heter ett examensarbete, som två SEKO-medlemmar, Göran Larsson och Stig Nordberg presenterat som avslutning på kursen "Arbetsmiljörätt 10 poäng". Det är viktigt att göra rätt vid utredningen.

Många arbetsskadade går miste om ersättning för framför allt inkomstförlust under sjukpenningtid. Syftet med bifogat PM är att framför allt uppmärksamma våra skadade medlemmar och ge våra fackliga företrädare kunskap om förutsättningar för att kunna få denna ersättning i samband med arbetssjukdomar och hur man kan visa vållande. Detta enligt villkoren i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada på arbetsmarknaden.

Avsikten är också att ge tips på hur man vid utredning av arbetsskada och vållande kan använda arbetsmiljölagen, AML och de föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utgivit, AFS, samt övriga föreskrifter eller regler som gäller vid olika typer av arbeten.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2005-11-25
Uppdaterad: 2007-03-30
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel