Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar om Radon

Nu finns det kurser hos SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten. En riktar sig till tjänstemän som har kontakt med kommuninvånare, näringsidkare och kolleger i frågor om radon och radonsanering. En annan för de som vill fördjupa sig ytterligare.

En e-utbildning för 2.500 kr per utbildningslicens (en licens per användare) får man tillgång till utbildningen under en månad. Utbildningen handlar om grunder, mätning samt åtgärder mot radon och tar bland annat upp grundläggande begrepp, riskbedömningar, mätmetoder, gränsvärden och åtgärder mot radon.

Det finns också en fördjupad kurs, som förr gick under namnet Radon mätteknik. Kursen är dyrare, 10 800 kr, exklusive moms där kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Det blir bland annat genomgång av hälsorisker med radon samt vilka åtgärder som kan göras för att komma tillrätta med radonproblem. De lär ut hur mätinstrument fungerar och hur man utför mätningar på ett riktigt sätt. För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska man ha gått vår e-utbildning ”Radon grundkurs” eller motsvarande och bör ha kunskaper motsvarande matematik C.

Läs mer på stralsakerhetsmyndigheten.se

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2015-05-02
Uppdaterad: 2015-05-02
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel