Miljövänlig färg med allergiframkallande medel

Vi har haft fokus på att få miljövänliga färger, men när lösningsmedlet är vatten så behöver man tillsätta konserveringsmedel. Och dessa är allergiframkallande.

Den miljövänliga färgen är vattenbaserad och för att få en bra hållbarhet så tillsätter tillverkarna konserveringsmedel. Men konserveringsmedlena är starkt allergiframkallande. Dessutom visar det sig att en färgburk kan innehålla flera olika konserveringsmedel, där varje medel ligger under den tilllåtna gränsen men sammantaget så blir det höga halter. Och det framgår inte av märkningen, eftersom de enskilda ämnena är under tillåten gräns.

En europeisk studie visar också att det som står på burken och på säkerhetsdatabladet ofta inte stämmer med vad som i verkligheten finns i burken.

Allergireaktionerna uppstår givetvis vid själva målningen, men medlem dunstar under flera veckor och adrabbar då alla som är i närheten. Likaså ger slipdammet allergiska reaktioner.

Det positiva är att man på europeisk nivå tagit fram en frivillig märkning redan från låga halter.

Läs mer på arbetarskydd.se

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2015-04-29
Uppdaterad: 2015-04-29
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel