Svårt att förstå nekad sjukpenning

 

Försäkringskassans beslut är ofta svåra att förstå för dem som får avslag på sin begäran om sjukpenning, eller som får sin sjukpenning indragen. Det menar Inspektionen för socialförsäkring, ISF, i en granskning. Granskningen presenterades på ett seminarium på AFA Försäkring den 25 februari.

Hur berättar Försäkringskassan för de försäkrade att de inte kommer att få någon sjukpenning, eller att deras sjukpenning kommer att dras in? Det fick ISF i uppdrag av regeringen att undersöka. ISF skulle också se över Försäkringskassans rutiner för hur de omprövar sjukpenningärenden. Omprövning är första steget en sjukförsäkrad kan ta innan de överklagar ett beslut i förvaltningsrätt.

Att den försäkrade förstår varför han eller hon inte får någon sjukpenning har förstås betydelse för om personen ifråga godtar beslutet. Men så ser det inte ut idag, konstaterar ISF.

- Informationen gör det svårt att förstå för de försäkrade varför de nekas sjukpenning. Det gör det i sin tur svårare för dem att ta tillvara sin rätt att begära omprövning eller överklaga, sade Nina Karnehed, som ledde granskningen

Läs mer på suntliv.nu

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2013-03-05
Uppdaterad: 2013-03-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel