Sammanfattning

Här följer en sammanfattning av de lagstadgade pensionerna, avtalspensionen "Avtalspension SAF-LO" samt individuell pension i form av Folksams "Medlemspension".

FÖRMÅN

FÖRSÄKRING

VEM HAR RÄTT TILL FÖRMÅN

ERSÄTTNING

Ålderspension i form av Inkomstpension

Socialförsäkringsbalken, avdelning E.

Pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp.

Pensionen är avgiftsbestämd. Ingen utfästelse om en viss nivå.

Ålderspension i form av Premiepension

Socialförsäkringsbalken, avdelning E.

Pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp.

Pensionen är avgiftsbestämd. Ingen utfästelse om en viss nivå.

Ålderspension i form av Tilläggspension

Socialförsäkringsbalken, avdelning E.

Pensionsgrundande inkomst som tjänats in i folkpensions-/ATP-systemet under minst tre år.

60 procent av genomsnittet av de 15 bästa åren med tillägg för folkpension enligt reglerna för ogift respektive gift pensionär.

Ålderspension i form av Garantipension

Socialförsäkringsbalken, avdelning E.

Minst tre års bosättning i Sverige.

För full garantipension krävs 40 års bosättning.

Basnivå före samordning med inkomstgrundad pension:

Ogift: 2,13 prisbasbelopp.

Gift: 1,90 prisbasbelopp.

Bostadstillägg till pensionärer, BTP

Socialförsäkringsbalken, avdelning G.

Pensionär som har hel ålderspension fr o m 65 års ålder.

Inkomstprövat. 93 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor i månaden för ogift ålderspensionär och 2 500 kronor för gift ålderspensionär.

Ålderspension.

Avtalspension SAF-LO

Tjänat in ålderspension på avtalsområdet, enligt villkoren för Avtalspension SAF-LO.

Från 2012 avsätts 4,5 % "under taket" och 30 % "över taket". Intjänandestart vid 25 års ålder. Pensionens storlek beror på inbetalda premier, avkastningen och avgifterna.

Individuell pension

MedlemsPension

(eller annat individuellt pensionssparande)

Uttag tidigast fr o m 55 års ålder. Livsvarigt eller tidsbegränsat uttag m fl möjligheter till flexibilitet.

Pensionens storlek beror på premien, avkastningen och avgifterna.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-16
Uppdaterad: 2014-05-15
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel