Utrymning

Lagen om skydd mot olyckor systematiskt brand skydd. Denna lag ersätter Räddningstjänstlagen. Lagen fördelar ansvaret för skydd mot olyckor mellan stat, kommun och enskilda företag.  

Utrymning
Alla arbetsplatser ska kunna utrymmas i händelse av fara, t.ex. brand. Alla ska snabbt och säkert kunna nå säkert område. Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser ska vara markerade med skyltar. Dörrar för utrymning ska lätt och omedelbart kunna öppnas utåt i utrymningsriktningen.


Publicerad: 2006-01-25
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel