Farliga ämnen

Farliga ämnen benämns ofta som - Kemiska arbetsmiljörisker och finns beskrivet i AFS 2000:4 men det finns andra ämnen på sidan som kan betecknas som hälsofarliga. 1 juli 2012 börjar en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket att gälla.
(Foto: Ur Löntagaren, Arto Tulima)

Vad är ett farligt ämne?
Farliga ämnen är ett begrepp som kan förekomma i din arbetsmiljö. Allt från att det finns fasta partiklar såsom stendamm (kvartsdamm) till lösningsmedel, avgaser, explosiva ämnen och biologiska mikroorganismer till smittorisker vid städning. Strålning och magnetiska fält beskrivs under rubriken Elsäkerhet.
Ämnen kan vara ofarliga var för sig, men i kombination vara livshotande. Den nya nanotekniken är relativt outredd och kan innebära nya risker.

Det mesta är reglerat i föreskrifter
Begreppet "Farliga ämnen" återfinns under ett flertal arbetsmiljöföreskrifter, AFS.
Vill du gå direkt till Arbetsmiljöverkets hemsida klickar du på Arbetsmiljöverket sida. På deras sida hittar du även broschyrer (publikationer)för specifika situationer.

Vad gör LO och 6F?
LO håller ett öga på lagförslag och förslag på nya föreskrifter. Det finns även en särskild kemigrupp inom LO som har förkortningen LOKE som arbetar med frågor kring kemiska arbetsmiljörisker.

REACH Nya EU regler kring kemikaliehantering
EU arbetar med att fastställa ny lagstiftning kring kemikaliehanteringen. Här kan vi se att försiktighetsprincipen (som alltid borde gälla nya kemikalier) vägs mot EUs idé om den fria handeln. Det nuvarande förslaget är en komromiss som många i Sverige inte är särskilt nöjda med.
Mer finns att läsa på denna sajt. Använd sökfunktionen uppe till höger, skriv - reach - eller klicka på länken.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-11-07
Uppdaterad: 2015-04-29
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel