Försäkringar och pension

Välkommen till 6F:s försäkrings- och pensionssidor. Här hittar du det mesta om försäkringar som ger dig inkomstskydd och ekonomisk trygghet. Lagstadgade försäkringssystem kompletteras med avtalsförsäkringar och förmåner från förbundens medlemsförsäkringar

Trygghet är ett grundläggande behov hos oss människor. En stor del av tryggheten handlar om ekonomin – att vi har så att vi klarar oss och att hushållsekonomin är någorlunda förutsebar.

Som medborgare och löntagare i Sverige är det grundläggande skyddsnätet vid till exempel sjukdom och arbetslöshet samt ålderspension garanterat genom lagstiftning. Dessutom har vi, som resultat av ett idogt fackligt arbete, ytterligare ekonomiskt skydd genom avtalsförsäkringarna och de fackliga medlemsförsäkringarna.

Avsikten är att vår webbplats skall fungera som en grundbok för försäkringsinformatörerna inom 6 F, men även vara till hjälp för förtroendevalda och medlemmar med intresse inom de aktuella ämnesområdena.

På webbplatsen kan du finna nyheter inom de olika ämnesområdena, länka dig vidare till bakgrundsmaterial, lagar och regler. Du kan läsa om forskning, få litteraturtips, praktiska råd och goda exempel.

I vidstående bilaga "Försäkringsmedicinska termer" hittar du förklaringar till vanligast förekommande termer och begrepp inom försäkringsmedicin.


Ämnesrubriker
Till vänster på sidorna hittar du de olika kategorierna av försäkringar som reglerar din trygghet vid olika tillfällen i livet då du inte kan förvärvsarbeta eller av annan anledning lider skada. Ersättningar till efterlevande och regler när du är i behov av rehabilitering är också viktig information som du hittar här.

Mer om ämnet
Till höger på sidorna hittar du mer fördjupningsinformation i anslutning till varje ämneskategori. Du har även möjlighet att ställa en fråga samt ta del av aktuella nyheter på försäkringsområdet.

Välkommen till försäkrings- och pensionssidorna på skyddsnet.se!

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2005-04-19
Uppdaterad: 2014-10-03
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel