Förebyggande sjukpenning

Bestämmelsen om förebyggande sjukpenning står i socialförsäkringsbalken, SFB, 27 kap 6-7 §§.

Du kan få sjukpenning i förebyggande syfte om du riskerar att bli sjuk och arbetsoförmögen och behöver vara borta från ditt arbete för att delta i medicinsk behandling. Även om du redan har eller har haft besvär av något slag kan du få förebyggande sjukpenning . Då ska behandlingen syfta till att besvären inte ska förvärras eller återkomma så att du blir oförmögen att arbeta.

Vid förebyggande sjukpenning slipper du karensdagen och arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön. Däremot ska arbetsgivaren eller sjukvården bekosta behandlingen.

För att få förebyggande sjukpenning måste du själv skaffa ett läkarintyg som styrker att en viss förebyggande behandling behövs. Läkaren ska ha konstaterat att du har en förhöjd sjukdomsrisk som kan leda till en nedsättning av arbetsförmågan. Risken måste vara ”förhöjd”, men det handlar inte bara om faktorer hos dig själv, som exempelvis sjukdomsanlag eller riskbeteende. Det räcker att din fysiska eller psykosociala miljö utgör risk.

Du behöver inte genomgå behandlingen i ett svep, utan det går bra att göra det etappvis med mellanliggande uppehåll. Under behandlingsuppehållen kan du i många fall vara i fullt arbete.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2013-04-17
Uppdaterad: 2014-03-21
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel