Praktiska anvisningar

Du måste själv ta initiativet när du vill ansöka om ålderspension och du måste göra det skriftligt på en blankett som Pensionsmyndigheten har. Eftersom vi inte har någon lagstadgad pensionsålder, är det din ensak när du tar ut din pension.

Det enda som är bestämt är att du inte får ta ut inkomstgrundad pension innan du har fyllt 61 år. För garantipensionen måste du vänta tills du fyllt 65 år.På ansökan anger du från vilken månad du vill ha ut din pension.

OBS! Du kan inte få ut pension retroaktivt. Inkomstpension och tilläggspension kan beviljas tidigast från och med den månad då ansökan lämnats in till Pensionsmyndigheten.

Ansökan om bostadstillägg

Du måste själv lämna in en särskild ansökan till Pensionsmyndigheten för att få rätten till bostadstillägg för pensionärer prövad. Rätten till Bostadstillägg, BTP omprövas (åtminstone till vidare) varje år, även om de ekonomiska förhållandena inte förändrats i förhållande till tidigare år.

AVTALSPENSION SAF-LO

Ålderspension

En viss tid före 65-årsdagen får du ett pensionsbesked från ditt eller dina försäkringsbolag med uppgift om avtalspensionens storlek.

Avtalspension SAF-LO är liksom den allmänna pensionen en skattepliktig inkomst. Försäkringsbolaget drar 30 procent i skatt, och lämnar inkomstuppgift till skattemyndigheten om utbetald pension. Du får en kontrolluppgift.

Försäkringsgivarna har olika regler och rutiner för hur långt i förväg man ska anmäla uttag. Ta reda på vad som gäller hos din/dina förvaltare!

Premiebefrielse vid sjukdom/föräldraledighet

Ansökan om premiebefrielse vid sjukdom görs på den för AGS och premiebefrielseförsäkringen gemensamma blanketten ”Anmälan, avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring”. Vid föräldraledighet ska en särskild blankett användas, "Anmälan till premiebefrielseförsäkring vid föräldraledighet".

Premiebefrielsen vid LAF-livränta arbetsskadelivränta från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB, behöver du inte ansöka om separat. Den beviljas automatiskt.

Blanketthjälp

Hjälp med blanketten för premiebefrielseförsäkring vid sjukdom respektive föräldraledighet, liksom omvals- och flyttblanketterna i Avtalspension SAF-LO och ändringsblanketten för förmånstagareförordnande finns i "Blankettguiden", som du kan beställa från LO-distribution.

CHECKLISTA - ÅLDERDOM

Försäkringsrådgivaren

  • Informera medlemmar som närmar sig pensioneringen att man numera själv måste ansöka om ålderspension hos Pensionsmyndigheten. Pensionen betalas inte längre ut automatiskt.
  • Informera medlemmen om att det är viktigt att kontrollera ”Värdebesked och Årsavstämning” från Fora (gäller Avtalspension SAF-LO). Om någon löneuppgift saknas eller är felaktig, hjälp medlemmen att komplettera!
  • Den försäkrade kommer överens med sin förvaltare om vid vilken ålder som avtalspensionen ska börja betalas ut. Avtalspension SAF-LO börjar utbetalas då utan ansökan. Försäkringsbolaget gör avdrag för preliminär skatt.
  • Informera om det finns försäkringar som gäller för medlemmen även efter pensioneringen.

Den anställde

  • Ansök om utbetalning av ålderspension från Pensionsmyndigheten. Ange också särskilda önskemål om utbetalning osv.
  • Ansök i förekommande fall separat om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Pensionsportalen www.minpension.se

Pensionsportalen www.minpension.se är ett samarbete mellan staten genom Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen. Genom pensionsportalen kan du se hur stor din samlade pension blir vid 62, 65, 67 eller 70 års ålder. Portalen är öppen för alla mellan 21 och 65 års ålder. Tjänsten är kostnadsfri för dig som använder den men kräver att du har tillgång till dator och internet.

I dagsläget kan du få en prognos på din samlade pension från det allmänna pensionssystemet och den pension som du har genom kollektivavtal. Privat pensionssparande ingår ännu inte men ska göra det i framtiden så att du kan få en totalbild över alla dina pensionstillgångar.

För att använda tjänsten på www.minpension.se registrerar du dig som användare. För registreringen behöver du antingen din personliga kod (PPM-kod) eller en e-legitimation. Behöver du en ny kodkan du beställa den från www.ppm.nu eller genom att ringa Pensionsmyndighetens kundtjänst, tel 0771-776 776. E-legitimation laddar du ned från bankernas webbplatser.

När du registrerat dig på pensionsportalen skickas en pensionsfråga till de olika pensionsinstituten. Efter ungefär en vecka får du svar.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-05-14
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel