Medlemsförsäkringar

Medlemspension är en enkel och flexibel pensionsförsäkring och ett utmärkt komplement till den allmänna och den avtalade pensionen. Du som är medlem kan teckna Medlemspension för dig själv eller för din partner. Medlemspension är ett enkelt sparande med möjlighet till god avkastning

Utbudet av privata pensionsförsäkringar och annat pensionssparande är stort, för att inte säga mycket stort.

LO-förbundens medlemmar har sedan slutet av 1980-talet möjlighet att komplettera sin pension med sparande i en pensionsförsäkring som heter MedlemsPension. MedlemsPensionen som tecknas genom Folksam är en flexibel pensionsförsäkring som kan tecknas både av medlem och medförsäkrad. Den finns numera i två varianter: traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

Medlemspension traditionell kan dock numera ej nytecknas.

Du får börja ta ut pensionen från och med 55 års ålder och du kan också välja att ta ut pensionen antingen livsvarigt eller under en kortare tid (minst fem år). När och hur du vill ha utbetalningarna behöver du dock inte bestämma från början.

Ett återbetalningsskydd ingår i försäkringen. Med återbetalningsskydd menas att om du avlider innan du tagit ut sparandet, så är det den eller de som du satt in som förmånstagare som får utbetalningarna.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-09-29
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel