Ålderdom

Detta kapitel handlar om de olika formerna för ålderspension. Vi inleder med en genomgång av det lagstadgade allmänna pensionssystemet. Sedan följer en översikt av de pensionsavtal som gäller på SEKOs verksamhetsområden. Avslutningsvis följer en information om LO-förbundens medlemmars möjlighet att teckna "Medlemspension" hos Folksam.

NYA SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN - HÄR FINNS LAGARNA

Från och med den 1 januari 2011 började den nya socialförsäkringsbalken, SFB, att gälla. Till den har bland annat alla lagar som reglerar ålderspension flyttats över. De tidigare separata lagarna på området har upphört.

Det är egentligen ingen större skillnad på vad som står i socialförsäkringsbalken och vad som fanns i de tidigare lagarna – innehållet är alltså i huvudsak oförändrat. Skillnaderna är att innehållet presenteras på ett tydligare och mer lättläst sätt.

Alla bestämmelser som rör allmän pension finns i avdelning E. Till ålderspension kan Pensionsmyndigheten efter ansökan bevilja bostadstillägg, BTP och eventuellt SBTP. Dessa återfinns i SFB, avdelning G.

Observera nedanstående länkar är något "långsamma", men visar direkt till aktuellt avsnitt.

E:III

Inkomstgrundad ålderspension

kap 57 – 64

E:IV

Garantipension

kap 65 – 67

E:V

Vissa gemensamma bestämmelser om allmän ålderspension

kap 68 – 71

E:VI

Särskilda förmåner vid ålderdom

kap 72 – 74

G:III

Bostadstillägg

kap 99 – 103

ÄNDRINGAR I PREMIEPENSIONSSYSTEMET UNDER 2010

Under maj 2010 upphörde de tidigare statliga fonderna Premiesparfonden och Premievalsfonden och ersattes av nya statliga fonder, som även de administreras av Sjunde AP-fonden. De cirka 2,6 miljoner premiepensionssparare som antingen avstått från att göra ett aktivt val eller som valt statlig förvaltning fick sina sparmedel flyttade till de nya fonderna.

Statens nya förvaltningsalternativ bygger på två grundfonder, AP7Aktiefond och AP7Räntefond. Dessa är byggstenar i Sjunde Ap-fondens övriga fonden och ingår också i det ordinarie fondutbudet för premiepensionen.

För sparare som vill ha svenska staten som förvaltare finns tre blandfonder: AP7Offensiv (75 procent aktier, 25 procent räntor), AP7 Balanserad (50 procent aktier, 50 procent räntor) och AP7Försiktig (33 procent aktier, 67 procent räntor). Blandfonderna har begränsningen att de bara kan väljas till 100 procent. Man kan alltså inte kombinera dem med andra fonder.

Premiepensionssparare som inte gör ett aktivt val – "icke-väljare" – placeras i den nya fonden AP7Såfa. Den tidigare ickeväljarfonden Premiesparfonden är nedlagd (liksom den aktivt valbara fonden Premievalsfonden).

AP7Såfa är konstruerad som en generationsfond. Blandningen av aktier och obligationer (räntebärande värdepapper) varierar beroende på hur gammal man är. Upp till 55 års ålder är hela innehavet placerat i aktier. Vid 56 års ålder läggs mer och mer över på obligationer. Allt sköts automatiskt. Tanken är att också den som inte vill engagera sig så mycket i sin premiepension ska ha chans till god avkastning.

Även AP7Såfa kan väljas aktivt och det går, till skillnad från vad som gällde för den gamla ickevalsfonden, att både lämna och återvända till den när som helst. Begränsningen är densamma som i statens nya blandfonder – de kan inte kombineras med andra fonder utan 100 procent av sparkapitalet måste placeras.

INGET JOBBSKATTEAVDRAG PÅ ÅLDERSPENSIONEN

Det så kallade jobbskatteavdraget, som sänker inkomstskatten, gäller bara för inkomster från förvärvsarbete – inte om inkomsten kommer från det allmänna pensionssystemet eller en socialförsäkring eller motsvarande. Det innebär att du som är ålderspensionär betalar högre inkomstskatt på pensionen än du gjorde på din lön.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-01
Uppdaterad: 2014-09-22
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel