Sammanfattning

Här försöker vi ge en bild över vad som finns inom området dödsfall.

FÖRMÅN

FÖRSÄKRING

VEM HAR RÄTT TILL FÖRMÅN

ERSÄTTNING

Omställningspension

Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Socialförsäkringsbalken, avdelning F.

Make, registrerad partner, sambo, med vilken den avlidne tidigare varit gift, har, har haft eller väntar barn.

55% av den avlidnas EPU betalas i tolv månader + eventuell förlängning tills yngsta barnet fyllt 18 år eller så länge som det finns barn under 12 år.

Barnpension

Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Socialförsäkringsbalken, avdelning F.

Barn under 18 år. Åldersgränsen är 20 år vid studier.

35% av den avlidna förälderns EPU före 12 års ålder, därefter 30% av EPU.

Änkepension

Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Socialförsäkringsbalken, avdelning F.

Kvinna som vid utgången av år 1989 var gift eller jämställd med gift.

Olika regler beroende på vilket år änkan är född.

Grundbelopp

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

1) Make, registrerad partner, sambo.

2) Annan sambo och ev barn.

3) Barn.

0,5 – 6 prisbasbelopp.

Barnbelopp

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Barn under 21 år.

0,5 – 2 prisbasbelopp.

Begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Dödsboet.

0,5 prisbasbelopp.

Begravningshjälp

TGLs makeförsäkring.

Dödsboet.

0,5 prisbasbelopp.

Barnbelopp

TGLs makeförsäkring.

Barn under 17 år.

Ett prisbasbelopp.

I huvudsak samma ersättningar som från Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL

TGLs fortsättningsförsäkring.

Samma efterlevandekrets som i TGL.

Samma ersättningar som i TGL.

Återbetalningsskydd

Tillval till Avtalspension SAF-LO.

Make, registrerad partner, sambo och barn.

De fram till dödsfallet inbetalade pensionspremierna betalas ut till de efterlevande.

Familjeskydd

Tillval till Avtalspension SAF-LO.

Make, registrerad partner, sambo och barn. Om den försäkrade avlider före 65 års ålder.

1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp i 15-20 års tid.

Olika slags ersättningar vid dödsfall

Fackets medlemsförsäkringar.

Varje förbund har olika uppsättningar medlemsförsäkringar med olika omfattning och ersättningsbelopp. Kolla med ditt förbund vad som gäller för dig!

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-05-15
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel