Medlemsförsäkringar

Som medlem i 6F förbund har du ett antal försäkringar som kan ge ersättning vid dödsfall. Detta till dina anhöriga om du själv skulle avlida, eller till dig om din livspartner eller barn avlider. Ersättningen lämnas till försäkringens förmånstagare. En del ingår i medlemsavgiften och andra får du teckna själv.

 

 


Förutom kollektivavtalets TGL- eller AGL-försäkring kan du genom facket också ha någon eller några av följande försäkringar som dina anhöriga kan få ersättning från om du avlider:

  • En eller flera grupplivförsäkringar med dödsfallsbelopp och/eller begravningshjälp. Grupplivförsäkringen lämnar ersättning oavsett dödsorsak. Grupplivförsäkringen innehåller ofta även en barngrupplivförsäkring.

  • Kompletterings-TGL (som motsvarar TGLs eller AGLs fortsättningsförsäkring) som obligatorisk medlemsförsäkring.

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring, som lämnar ersättning till efterlevande om den försäkrade avlider. Denna försäkring är en tillvalsförsäkring som både medlem och medförsäkrad kan teckna.

  • Fackets hemförsäkring. Hemförsäkringen lämnar ersättning om den försäkrade avlider under en resa.

Observera att förmåner och belopp kan variera. Olika förbund har olika utformning på sina försäkringspaket. Vissa försäkringar ingår i medlemskapet, andra kan man teckna som frivilligt tillval för sig själv och ofta även för medförsäkrad livspartner.

Observera också att det går att få ersättning vid dödsfall från flera försäkringar. En och samma person kan till exempel har två grupplivförsäkringar.

Ta alltid kontakt med fackexpeditionen och företaget för att kontrollera om någon kompletterande försäkring finns.

FÖRSÄKRINGAR SOM INGÅR I DITT MEDLEMSSKAP

Se vad som gäller för ditt förbund;

Byggnads

Fastighets

Målarna

Elekrikerförbundet

Seko


Se även sammanställning för respektive förbund i vidstående bilagor.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-02
Uppdaterad: 2014-09-29
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel