Praktiska anvisningar

Om du har blivit arbetslös, ska du så fort som möjligt anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. En automatisk signal går sedan från Arbetsförmedlingen till den a-kassa där du är medlem.

Den blankett "Anmälan om arbetslöshet" som du får på Arbetsförmedlingen ska skickas till a-kassan. Det är mycket viktigt att fylla i blanketten noga – annars fördröjs ärendet med försenad utbetalning av ersättningen som följd.

Anmälan

På blanketten ska du bland annat lämna uppgift om dina arbetstider som anställd, det aktuella arbetsutbudet, eventuellt extraarbete/bisyssla eller verksamhet som egenföretagare. Om en uppgift som du lämnat på anmälan förändras, är du skyldig att lämna en ny anmälan till.

Som bilaga till anmälan ska ett arbetsgivarintyg finnas med. I detta ska arbetsgivaren bland annat uppge anledningen till att anställningen upphörde, arbetad tid i anställningen samt lön. Har du flera arbetsgivare (till exempel vid deltidsarbetslöshet), behövs arbetsgivarintyg från samtliga – även från de arbetsgivare som du fortfarande arbetar hos.

Arbetsförmedlingen berättar för dig vilka andra dokument som eventuellt behöver bifogas arbetslöshetsanmälan. Arbetsgivarintyget är dock centralt – lämna aldrig en anställning utan att ha fått ett sådant!

Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller annan ersättning från Försäkringskassan under året, behöver du skaffa ett intyg om utbetalad ersättning från Försäkringskassan.

När a-kassan handlagt din anmälan, får du ett välkomstbrev med information och ett kassakort som du ska fylla i varje dag. Rutorna på kassakortet räcker i två veckor. När du avslutar ett kassakort, ska du skicka in det till a-kassan, som automatiskt skickar dig nästa kassakort. Så håller du på under hela arbetslöshetsperioden.

A-kassorna erbjuder även internettjänst. Du kan då fylla i kassakort på nätet, skicka kassakort och blanketter elektroniskt samt skicka meddelande till handläggare.

A-kassorna har olika rutiner för hur ofta ersättningen betalas ut, till exempel en gång i månaden eller var fjortonde dag.

Om du inte är med i en facklig a-kassa

Tillhör du inte någon av de vanliga a-kassorna, betalas ersättningen från grundförsäkringen ut av den nyinrättade så kallade Alfa-kassan. Ansvaret för den kassan har Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Arbetsförmedlingarna kan lämna upplysningar om grundförsäkringen och om vart ansökan ska skickas.

FÖRSÄKRING OM AVGÅNGSBIDRAG - AGB

Anmälan om uppsägning på grund av arbetsbrist

Anmälan till AGB ska göras inom två år efter det att tillsvidareanställningen har upphört. Om anmälan kommer in efter två år efter anställningens slut går rätten till AGB-förmåner förlorad.

Du ska själv göra anmälan. Anmälningsblanketten ska även fyllas i av din arbetsgivare. Om flera sägs upp samtidigt, kan det vara praktiskt om din arbetsgivare eller fackavdelning skickar in anmälningarna samtidigt.

Blanketthjälp

AGB-blanketterna och vissa råd och anvisningar finns i LOs publikation "Blankettguiden", som du kan beställa från LO-distribution.

CHECKLISTA - ARBETSLÖSHET

Försäkringsrådgivaren

  • Informera medlemmarna om hur Avgångsbidragsförsäkringen AGB gäller – oavsett om det föreligger ett aktuellt hot om arbetsbrist.
  • Ta kontakt med medlemmar som hotas av uppsägning och påminn dem om AGB. Du ska både informera om hur AGB gäller och påminna medlemmarna om att det numera inte är arbetsgivaren utan den försäkrade själv som ska skicka in anmälan.
  • Hjälp medlemmar att bevaka att de inte missar att få ut ersättning enligt de gamla AGB-villkoren (de som gällde till april 2005). Genomför MedlemsKvarten och undersök om det till exempel finns medlemmar som missat att få ut AGB-ersättning, exempelvis återstående delar av B-belopp.

Påminn medlemmarna om AGB och se till att ansökan skickas in. AGB betalas inte ut med automatik. Om flera sägs upp samtidigt kan det vara praktiskt om anmälningarna skickas in samtidigt.

Den anställda

  • Kontakta facket så snart som möjligt.
  • Anmäla sig hos Arbetsförmedlingen (den offentliga) så snart man blivit arbetslös.
  • Se till att facket bevakar lönefordran vid konkurs.
  • Ska numera alltid själv göra anmälan om AGB.

Arbetsgivaren

Fyller i anmälan om AGB.

På blanketten ska du bland annat lämna uppgift om dina arbetstider som anställd, det aktuella arbetsutbudet, eventuellt extraarbete/bisyssla eller verksamhet som egenföretagare. Om en uppgift som du lämnat på anmälan förändras, är du skyldig att lämna en ny anmälan till.

Som bilaga till anmälan ska ett arbetsgivarintyg finnas med. I detta ska arbetsgivaren bland annat uppge anledningen till att anställningen upphörde, arbetad tid i anställningen samt lön. Har du flera arbetsgivare (till exempel vid deltidsarbetslöshet), behövs arbetsgivarintyg från samtliga – även från de arbetsgivare som du fortfarande arbetar hos.

Arbetsförmedlingen berättar för dig vilka andra dokument som eventuellt behöver bifogas arbetslöshetsanmälan. Arbetsgivarintyget är dock centralt – lämna aldrig en anställning utan att ha fått ett sådant!

Om du har haft sjukpenning, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller annan ersättning från Försäkringskassan under året, behöver du skaffa ett intyg om utbetalad ersättning från Försäkringskassan.

När a-kassan handlagt din anmälan, får du ett välkomstbrev med information och ett kassakort som du ska fylla i varje dag. Rutorna på kassakortet räcker i två veckor. När du avslutar ett kassakort, ska du skicka in det till a-kassan, som automatiskt skickar dig nästa kassakort. Så håller du på under hela arbetslöshetsperioden.

A-kassorna erbjuder även internettjänst. Du kan då fylla i kassakort på nätet, skicka kassakort och blanketter elektroniskt samt skicka meddelande till handläggare.

A-kassorna har olika rutiner för hur ofta ersättningen betalas ut, till exempel en gång i månaden eller var fjortonde dag.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2012-04-19
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel