Sammanfattning

Här följer en sammanfattning av reglerna vid arbetslöshet

FÖRMÅN

FÖRSÄKRING

VEM HAR RÄTT TILL FÖRMÅN

ERSÄTTNING

Ersättning från grundförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret.

Sju karensdagar, högst 320 kr/dag.

Ersättning från inkomstbortfallsför-säkringen

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslösa som uppfyller medlemsvillkoret och arbetsvillkoret.

Sju karensdagar. Tillsammans med ersättning från grundförsäkringen högst 680 kr/dag.

AGB-ersättning

Försäkring om avgångsbidrag, AGB

Uppsagda på grund av arbetsbrist som har fyllt 40 år.

Mellan 27 900 kr och 41 100 kr vid heltidsarbete. Beloppet varierar beroende på ålder och arbetstid.

Statlig ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift

Socialförsäkringsbalken, SFB, om ålderspensionsavgifter.

Arbetslösa.

Statlig ålderspensionsavgift 10,21%.

Allmän pensionsavgift (”egenavgift”) 7,0%.

Ger pensionsrätt i det nya allmänna pensionssystemet.

Inkomstförsäkring

Facklig medlemsförsäkring som ingår i medlemsavgiften.

Arbetslös medlem i något av de LO-förbund som har Inkomstförsäkring som obligatorisk medlemsförsäkring.

80% ersättning för inkomstdelar över a-kassans inkomsttak. Ersättningen betalas i 100 eller 200 dagar (varierar mellan förbunden).

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-05-15
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel