Arbetslöshet

I detta kapitel börjar vi med a-kassan, alltså ersättningsmöjligheterna genom den lagstiftade arbetslöshetsförsäkringen. Därefter beskrivs den kollektivavtalade avgångsbidragsförsäkringen (AGB) som är en del av ett avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. I avtalet ingår sedan 2004 också ett omställningsstöd av ungefär samma slag som tjänstemännen länge haft.

 

OBS! Vi på skyddsnet.se har inte kompetens för att besvara eventuella frågor om a-kassa - vänd dig till din a-kassa !

Lagstadgade försäkringar och motsvarande

Arbetslöshetsförsäkringen

Avtalsförsäkringar

Avtal om stöd och ersättning vid arbetsbrist.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB.

Medlemsförsäkringar

Inkomstförsäkring

Se till att hålla dig uppdaterad!

Regelverket i arbetslöshetsförsäkringen förändras ofta – och dessutom inte bara vid "normala" förändringstidpunkter som hel- och halvårsskiften. Även arbetsmarknadspolitiken med Arbetsförmedlingens åtgärder och program förändras ofta.

En del av informationen i detta kapitel kan därför snabbt bli inaktuell. Se till att du alltid har aktuell information från ditt förbunds a-kassa till hands!

Som försäkringsrådgivare ska du visserligen bara aktivt informera om arbetslöshetsförsäkringen och kollektivavtalets AGB-försäkring – men som facklig företrädare är det bra om du har en viss överblick över resten av sakområdet också.

Håll dig regelbundet uppdaterad genom ditt förbund!

NYHETER

De två nyheter som redovisas nedan är egentligen "icke-nyheter", i bemärkelsen att inget förändrats. Trots detta, är det viktigt att känna till hur det förhåller sig.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring gäller fortfarande

Den nya socialförsäkringsbalken, där de flesta tidigare separata lagar på socialförsäkringsområdet är samlade från och med den 1 januari 2011 gäller inte på sakområdet Arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen finns fortfarande i en separat lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Inget jobbskatteavdrag på arbetslöshetsersättning

Det så kallade jobbskatteavdraget, som sänker inkomstskatten, gäller bara för inkomster från förvärvsarbete – inte om inkomsten kommer från en socialförsäkring eller motsvarande eller från det allmänna pensionssystemet. Det innebär att du som är arbetslös betalar högre inkomstskatt på ersättningen från a-kassan än du gjorde på din lön.

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2014-01-24
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel