Sammanfattning

Här försöker vi ge dig en sammanfattning av avsnittet sjukdom

Sammanfattning – sjukdom

FÖRMÅN

FÖRSÄKRING

VEM HAR RÄTT TILL FÖRMÅN

ERSÄTTNING

Sjuklön enligt lag

Lag om sjuklön

Anställd för längre tid än en månad.

I annat fall efter 14 dagars anställning.

En karensdag. 80 procent av lönen.

Sjukpenning

Förmåner vid sjukdom enligt socialförsäkringsbalken, SFB, avdelning C

Arbetar i Sverige, SGI minst 10 656 kr och arbetsoförmögen till minst en fjärdedel p g a sjukdom.

På normalnivån 80 procent och på fortsättningsnivån 75 procent av sjukpenninggrundande inkomst multiplicerad med faktorn 0,97.

Aktivitetsersättning

Förmåner vid sjukdom enligt socialförsäkringsbalken, SFB, avdelning C

Fyllt 19 år (fr o m juli månad det året) men inte 30 år, arbetsförmågan varaktigt eller för avsevärd tid nedsatt med minst 25 procent.

Inkomstrelaterad ersättning: 64 procent av antagandeinkomsten vid hel ersättning. Samt ev. garantiersättning som utfyllnad.

Sjukersättning

Förmåner vid sjukdom enligt socialförsäkringsbalken, SFB, avdelning C

Fyllt 30 år men inte 65 år, arbetsförmågan stadigvarande nedsatt minst 25 procent.

Inkomstrelaterad ersättning: 64 procent av antagandeinkomsten vid hel ersättning. Samt ev. garantiersättning som utfyllnad.

Dagsersättning

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Försäkrad som varit sjuk utöver sjuklöneperioden.

Försäkrad som saknar sjuklön: sjukdom minst 14 dagar.

12,5 procent av sjukpenningen t o m den 360:e sjukdagen. Vid förlängd sjukpenning är AGS-ersättningen 13,3 procent av sjukpenningen, även då längst t o m sjukdag 360.

Månadsersättning

Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS

Försäkrad som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

75 – 2 880 / 4 013 kr per månad beroende på sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet

Statlig ålderspensionsavgift på 18,5%

Lag om statlig ålderspensionsavgift, samt

Lag om allmän pensionsavgift.

Försäkrad som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet.

Premiebefrielse

Avtalspension SAF-LO

Anställd som omfattas av Avtalspension SAF-LO.

Betalar pensionspremien vid sjukdom som överstiger 14 dagar.

Föräldrapenning-tillägg

Avtalspension SAF-LO

Kooperativt anställdaKooperativt anställda

Anställd som omfattas av Avtalspension SAF-LO.

Kooperativt anställda

10 % av lön

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-09
Uppdaterad: 2014-05-15
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel