Övriga ersättningar

Övriga ersättningar vid sjukdom och funktionshinder

SJUKVÅRDSERSÄTTNING

Alla som är bosatta i Sverige har rätt till sjukvård och receptbelagd medicin. Förenklat så betalar staten en ersättning till landstingen och apoteken för att avgifterna som vi som privatpersoner betalar ska kunna vara lägre än den verkliga kostnaden. Sjukvårdsersättning, som förmånen brukar kallas, omfattar:

 • läkarvård
 • sjukvårdande behandlingar
 • prisnedsatta eller kostnadsfria receptbelagda läkemedel
 • sjukhusvård
 • sjukresor
 • sjukvård utomlands (gäller vissa länder).

Observera att de belopp för högkostnadsskydden som anges i detta avsnitt gäller vid ingången av 2011 och att de kan komma att ändras under året.

PATIENTAVGIFTER OCH HÖGKOSTNADSSKYDD

Varje landsting bestämmer själv hur stora patientavgifterna ska vara. Samma patientavgifter gäller då även inom den privata vården om vårdgivaren har avtal med landstinget. Vid sjukhusvård får landstinget dock inte ta ut mer än 80 kronor om dagen.

 • Högkostnadsskyddet för behandlingskostnader är 1100 kronor per tolvmånadersperiod
 • Högkostnadsskyddet för receptbelagd medicin är 2200 kronor per tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskyddet för receptbelagda läkemedel gäller på alla apotek, det vill säga även på de privatägda apoteken.

ERSÄTTNINGAR VID FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Om du har en funktionsnedsättning till exempel efter en svår sjukdom eller en olycka (även arbetsskada) kan du ha rätt till en del olika ersättningar från Försäkringskassan.

 • Handikappersättning: Det krävs att du behöver mer tidskrävande hjälp av en annan person för att klara din dagliga livsföring, ditt arbete, dina studier eller att du har betydande merutgifter. Om du är blind, döv eller svårt hörselskadad har du alltid rätt till handikappersättning.
 • Assistansersättning: Om du behöver personlig assistent i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för att klara din dagliga livsföring.
 • Bilstöd: Bidrag för att skaffa en särskilt utrustad bil eller för att anpassa en bil.
 • Arbetshjälpmedel: Bidrag till dig och/eller din arbetsgivare för anpassning av arbetsplatsen och/eller anskaffning eller reparation av arbetshjälpmedel.

ERSÄTTNING FÖR FELBEHANDLING M.M

I vissa fall kan du få ekonomisk ersättning om du skadas eller felbehandlas på sjukhus, hos läkare, tandläkare eller skadas av läkemedel som sålts i Sverige. Ersättning kan i sådana fall lämnas av patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen. Läs mer vid "Övrigt / skadestånd"

Publicerad av: Webmaster
Publicerad: 2011-08-08
Uppdaterad: 2014-05-13
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel