Sammanfattning - arbetsskada

Här försöker vi presentera det mesta i tabellform. Enklast är att skriva ut den.

FÖRMÅN

FÖRSÄKRING

VEM HAR RÄTT TILL FÖRMÅN

ERSÄTTNING

Under sjukskrivning

Socialförsäkringsbalken, avdelning C.

Arbetsskadad.

Tandvård, sjukvårdskostnader utomlands samt särskilda hjälpmedel.

Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan

Socialförsäkringsbalken, avdelning C.

Arbetsskadad.

Livränta motsvarande hela inkomstförlusten upp till 7,5 prisbasbelopp.

Vid dödsfall p g a arbetsskada

Socialförsäkringsbalken, avdelning F.

Dödsboet.

Efterlevande make eller jämställd.

Barn.

Begravningskostnader med 30 procent av prisbasbeloppet.

Omställningslivränta med 45 procent eller 20 procent av den avlidnas inkomst.

Till barn, livränta med 40 procent av den avlidnas inkomst till 18-20 års ålder.

Vid olycksfall och vid färdolycksfall (ej trafikskada).

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, TFA-KL och PSA

 • gäller från 1 april 2012 endast PSA

 • Arbetsskadad.

  Vid högst 14 dagars arbetsoförmåga:

 • sjukvårdskostnader om de överstiger karensbeloppet (självrisken) på 500 kr och lägsta belopp på 100 kr.

  Vid minst 15 dagars arbetsoförmåga: * sjukvårdskostnader och andra nödvändiga merkostnader. Karensbelopp 500 kr och lägsta belopp 100 kr.

  Vid arbetsolycksfall med minst 31 dagars arbetsoförmåga: sveda och värk från första dagen.

  Vid invaliditet: inkomstförlust som inte täcks av arbetsskadelivränta enligt SFB, lyte och men, olägenheter i övrigt, framtida merkostnader.

 • Regler för olycksfall i arbetet inträffade den 1 maj 2001 eller senare:

  Om arbetsoförmågan varar 15 dagar eller mer, lämnas full ersättning (100 procent) för inkomstförlusten från PSA retroaktivt från första sjukdagen. Kravet på bevisat vållande har således slopats för dessa arbetsskadefall. OBS - För TFA och TFA-KL ersätts all faktisk inkomstförlust från 1 april 2012 - OBS

  Vid arbetssjukdom som kvarstår i minst 180 dagar.

  Om arbetsgivaren eller hos denne anställd kan göras ansvarig för skadan får den skadade full ersättning för inkomstförlust och ingen självrisk tas ut för kostnadsersättningen. Dessutom ersättning för sveda och värk (gäller arbetssjukdomar med visandedag fr o m den 1 maj 2003).

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, TFA-KL, PSA

  Arbetsskadad.

  Sjukvårdskostnader och andra nödvändiga skäliga merkostnader. Karensbelopp 500 kr och lägsta belopp 100 kr.

  Vid invaliditet: inkomstförlust som inte täcks av arbetsskadelivränta enligt SFB, lyte och men, olägenheter i övrigt, framtida merkostnader.

  Vid dödsfall p g a arbetsskada

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

  Dödsboet.

  Efterlevande make och jämställd.

  Barn.

  I princip hela begravningskostnaden med avdrag för begravningshjälp från arbetsskadeförsäkringen enligt SFB.

  Förlust av underhåll.

  Ersättning för psykisk chock.

  Statlig ålderspensionsavgift 10,21 procent respektive 18,5 procent.

  Allmän pensionsavgift 7,0 procent.

  Lag om statlig ålderspensionsavgift.

  Lag om allmän pensionsavgift.

  Arbetsskadad.

  Pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet.

  Publicerad av: Webmaster
  Publicerad: 2011-07-24
  Uppdaterad: 2014-09-25
  Skriv ut
  E-posta
  Dela denna artikel