Transportstyrelsen

FD sjöfartsinspektionen ingår numera som en avdelning i Transportstyrelsen.
Sjöfartsavdelningen utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd samt utövar tillsyn främst över svenska och utländska fartyg i svenska farvatten. Vi arbetar för att förbättra sjösäkerheten och miljöpåverkan för fritidsbåtar. Vi analyserar också olyckor och tillbud. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall., Transportstyrelsen ingår numera i ett större sammarbete med väg luftfart och järnväg.


Svenska fartyg och utländska fartyg i svenska farvatten ska uppfylla de regler som gäller i Sverige. Vissa typer av rederier, bland annat passagerarfartygsrederier, ska även uppfylla kraven på godkänd säkerhetsorganisation. Transportstyrelsens sjöfartsavdelning har till uppgift att kontrollera att reglerna följs. Detta görs bland annat genom besiktningar, inspektioner och hamnstatskontroller. Ansvaret för att fartygen uppfyller reglerna åligger redaren.

Sjöfartsavdelningen distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap via olika typer av nyhetsbrev. Syftet är att delge branschens aktörer på alla nivåer ökad kunskap och insikt i säkerhetsarbetet.

  • Transportstyrelsen informerar se bilagan till höger där finns Information om angelägna och erfarenhetsberikande händelser som inträffat i sjöfarten.
  • Transportstyrelsens tillsynshandbok för inspektörer
  • INSPECT
    Information om hamnstatskontroller som genomförts på svenska och utländska fartyg.
Publicerad av: Karl-Arne Johansson
Publicerad: 2009-03-09
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel