Vad är jämställdhet?

Avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män, som innebär att vi har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.

 • Jämställdhet brukar i sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män. Detta innebär att vi har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, samt att vårda barn och hem och delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.

 • Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, religion, etnisk och social tillhörighet med mera.


  Läs mer här


  Publicerad: 2009-03-08
  Uppdaterad: 2014-09-26
  Skriv ut
  E-posta
  Dela denna artikel