EU (Europeiska Unionen)

Genom Sveriges medlemskap i EU (Europeiska Unionen) påverkas vår arbetsmiljö av direktiv, förordningar, beslutade av Europaparlamentet och Europarådet baserat på underlag från Europakommissionen

EU:s beslut fattas av representanter för de olika länderna och därmed är EU vårt högsta beslutande organ. Det som beslutas i Europeiska Unionen ska införlivas i de olika ländernas lagar.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (med säte i Bilbao) är en nätverksorganisation som har en kontaktpunkt i varje EU-medlemsland, samt i Eftaländerna, kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. Detta gör det möjligt för arbetsmiljöbyrån att på ett mer framgångsrikt sätt göra arbetsplatserna hälsosamma, säkra och mer produktiva eftersom informationsutbytet blir större.

Kontaktpunkterna utses av respektive lands regering och är arbetsmiljöbyråns officiella representanter för sitt land. Kontaktpunkterna är vanligtvis behöriga statliga arbetsmiljömyndigheter och det är de som främst bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som är kontaktpunkt.

Varje kontaktpunkt leder sitt eget trepartsnätverk, som består av statliga organ och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Nätverket bidrar till arbetsmiljöbyråns arbete och spridningen av produkterna och informationen till intressenterna i landet. Kontaktpunkterna är också delaktiga i planeringen och genomförandet av arbetsmiljöbyråns kampanjer liksom i utnämningen av nationella experter till arbetsmiljöbyråns grupper och seminarier. I nätverket i Sverige sitter från arbetstagarparten LO, Kommunal och Seko med tillsammans med TCO och Saco.

Publicerad av: Ingrid Thune,
Roland Eliasson
Publicerad: 2008-10-26
Uppdaterad: 2014-09-26
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel