REACH

Ett begrepp inom eu för att reglera hur kemikalier ska hanteras. Ett arbete som pågår kontinuerligt.

Regeringsdirektiv som gäller from 1 juni 2008, samt utredningsdirektivet.
Läs mer på regeringens hemsida.

LO har lämnat ett remissyttrande ang REACH.

LOs syn

Övriga instansers remisser i sammanfattning. Ett snabbt sätt att ta reda på olika synvinklar.
Remiss sammanfattning

Ny regel om hur märkning och klassificering införs under 2010.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2009-02-27
Uppdaterad: 2014-04-11
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel