Belastningsskador

Belastningsskador är tyvärr vanligt i arbetslivet. Det är viktigt att vi så långt det är möjligt förebygger risken att vi kan skada oss i våra arbeten

Belastningsskador är ofta sjukdomar eller besvär i rörelseorganen som har uppstått på grund av en längre tids belastning. Muskelsmärta är ett vanligt tecken på belastningsskada, skadan kan även visa sig i form av störd koordinationsförmåga.

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmoment som orsakar arbetsskador normalt inte förekomma. Ett bra sätt att ta reda på vad som eventuellt kan orsaka belastningsskador på arbetsplatsen, är att årligen göra en skyddsrond där kan vi fokusera på arbetsmoment som kan orsaka belastningsskador. Man kan i en skyddsrond till exempel ställa frågan om stress är vanligt förekommande, om det finns möjlighet till arbetsrotation, om det förekommer många tunga lyft, samt om det förekommer monotona och tidspressade arbetsuppgifter. Man kan vidare undersöka om det finns möjlighet att ta pauser i rimlig omfattning.

Arbetspauser är viktiga i syfte att ge musklerna tillfälle till återhämtning.

Studier finns om hur belastning påverkar rörelseapparaten. Arbetar man mycket statiskt med många repetitiva rörelser är risken för att råka ut för belastningsskador hög. På många arbetsplatser där ensidigt och repetitivt arbete förekommer, har man infört schemalagda pauser, till exempel fem eller tio minuters paus varje timme. Arbetets karaktär, det vill säga hur intensivt, repetitivt, monotont och så vidare arbetet är avgör vilket pausmönster som ska rekommenderas.

Variation i arbetet är viktigt! Ingen arbetsteknik och inga arbetsställningar är så bra, att de är lämpliga för en hel arbetsdag.

När vi har hittat orsaker till risker för belastningsskador, är det viktigt att vi alla tillsammans med Arbetsgivaren och Skyddsombudet hjälps åt, för att så långt det går, förebygga att någon råkar ut för belastningsskador. Den arbetsgivare som lyckas med att undvika arbetsskador kan spara pengar.

Ytterligare information finns i bilagorna ADI 447 Belastningsskador -Nej tack. Och AFS 1998:1 Belastningsergonomi samt AFS 2000:01 Manuell hantering .


Läs mer om ergonomi på Arbetsmiljöverkets hemsida. Läs även ADI 619 - Ensidigt upprepat arbete ska minska.

Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2008-03-03
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel