Ergonomi

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar.


Arbetsuppgifter som har ett stort inslag av lätta, statiska och upprepade belastningar är den vanligaste orsaken till belastningsskador. Vid statisk belastning påverkas den kemiska miljön i musklerna och det börjar göra ont.

Muskelsmärta är ett mycket vanligt symtom på belastningsskada, ett annat vanligt symtom är störningar i koordinationsförmågan.

Tidigare har forskningen tvistat om den övervägande orsaken till belastningsskador är fysiologisk eller psykosocial. I dag vet man att de fysiologiska faktorerna är viktigare för uppkomsten av belastningsskador, även om de psykosociala faktorerna har betydelse.

http://www.av.se/teman/ergonomi/


Publicerad: 2008-03-03
Uppdaterad: 2015-05-02
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel