Arbetstid

Arbetstiden i ett fartyg är ofta planerat efter trafikmönster och eller säsong.
Arbetstiden regleras i de olika kollektivavtalen samt i Lagen om vilotid för sjömän.

Arbetstid
Våra arbetstider spelar stor roll för hur vi mår. Forskning visar att skiftarbete hänger samman med magbesvär, hjärt-kärlsjukdom och sömnstörningar. Arbetstiden behöver ligga på en rimlig nivå. Det är inte bra om jobbet hindrar oss från fritidsaktiviteter, att umgås med familjen, ta del av kultur och sköta vår hälsa. Det är därför det finns arbetstidslagar.
Arbetstiden regleras i kollektivavtal som finns på
SEKO Sjöfolks hemsida.

Ett av de största arbetsmiljöproblemen är fatigue (trötthet) under tjänstgöring med för långa arbetspass.


Vilotiden finns reglerad i
Lagen om vilotid för sjömän.

Trötthets prediktor (SWP)

Publicerad av: Karl-Arne Johansson
Publicerad: 2006-10-03
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel