Sjöfolk

Till sjöss måste alla tänka mycket på säkerheten.
De som arbetar på fartyg har förutom sjö-säkerheten många andra risker att ta hänsyn till.
Arbetsmiljön ombord är tuff. Sjögång och Buller, vibrationer, avgaser, kyla, kemiska ämnen och hantering av farligt gods är faktorer som kan innebära risker.
Därför är arbetsmiljöarbetet viktigt. Med rätt åtgärder, rätt personlig skyddsutrustning, goda kunskaper och arbetsmiljöförbättringar kan jobben bli säkrare.
Vi har också ett gemensamt ansvar för att tänka på miljön.


I Sverige har skyddsombuden en unik ställning. Arbetsmiljölagen och Fartygssäkerhetslagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.
Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det är tillsammans med arbetstagarna och deras representanter som det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Arbetstagarens representant är skyddsombudet.
Skyddsombud har i Fartygssäkerhetslagen försäkrats om en rad befogenheter, t.ex. att företräda arbetstagarna i skyddsfrågor, ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, få utbildning samt delta vid planering av nya och ändrade lokaler, arbetsmetoder m.m. Det innebär att skyddsombud som har bra kunskap om arbetsplatsens verksamhet och som har utbildning i arbetsmiljöarbetet, har en stark roll i det dagliga arbetet.
Se bilagor till höger för mallar i skyddsronder m.m

Publicerad av: Karl-Arne Johansson
Publicerad: 2006-09-30
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel