Beläggning/asfalt

Asfaltering benämns även som Beläggningsarbete. Många arbetsmiljöfrågor dyker upp runt innehållet i beläggningsmassan. Den kan innehålla kemiska ämnen eller blandningar med gummi som oroar personalen. Gammal asfaltbeläggning som rivs upp och återanvänds kan innehålla ett cacerogent ämne som kallas stenkolstjära. Ett ämne som inte längre får användas vid nytillverkning av asfalt. Även beläggning med gjutbetong förekommer.

Just nu pågår ett arbete med att försöka fastställa om de hygieniska gränsvärdena för polyaromatiska kolväten är de rätta i asfaltrök. Detta har undersökts under många år utan att man med säkerhet har hittat att exponeringsnivån för asfaltarbete är hälsofarligt. framför allt har bitumen studerats, men någon tydlig cancerriksk har inte forskningen kunnat påvisa.

Det kan vara på sin plats att skärpa kraven om tydlig redovisning och mätning i branschen då exponeringen varierar beroende på vilken omgivning och väderlek som arbetet förekommer i.

I tätort eller i tät skogsmiljö på landsväg ökar exponeringsvärdena dramatiskt, jämfört med i öppen terräng eller stark vind.
Skyddsombuden har en viktig roll att spela här.

Emellanåt kommer rapporter in om att vissa beläggningsarbeten orsakar obehagliga symtom för arbetarna. Det kan bero på att massan kan innehålla en blandning av andra materiel för att uppnå nya egenskaper för asfalten.

Skyddsnet återkommer med resultat så snart forskningen visat på nya resultat.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2006-10-03
Uppdaterad: 2014-04-11
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel