Radon

Boverket har en hemsida som tar upp tips och fakta kring Radon i bostäder och övriga fastigheter. Radon är en lågradioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Inom bergrumsarbeten och gruvdrift är man medveten om förekomsten och dosimeter brukas.

På hemsidan från Boverket kan du läsa fakta.
Boverkets fakta

På arbetsmiljöverket finns en del föreskrifter och råd.
Du kan ladda ner en ADI broschyr via länken.

Radon ADI 486

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2006-03-28
Uppdaterad: 2015-05-02
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel