Mallar

För att underlätta arbetet som skyddsombud finns mallar. En bra mall är att begära svar av arbetsgivaren, det kan skyddombud kräva att få enligt arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6a.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombud möjlighet att ställa en formell fråga till arbetsgivaren. i dagligt t kallas det "att lägga en 6.6a" och syftar på var det står i lagen. En mer korrekt juridiskt formulering är "hänvändelseordning enligt AML 6.6a".

Mallar för begäran om arbetmiljöåtgärd från skyddsombudet, skyddsombudsstopp, begäran om föreläggande eller förbud hos Arbetsmiljöverket finns under "Bilagor" till höger.

En handledning för att göra riskbedömning finns som bilaga. Behovet av riskbedömning framgår av föreskriften AFS 2001:1 §8 "Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte."

Se även artikel

Publicerad av: Ingrid Thune,
Webmaster
Publicerad: 2006-02-06
Uppdaterad: 2014-06-27
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel