Elektromagnetiska fält

Det råder ofta oklarhet om vad elektromagnetiska fält är och hur de uppkommer vilket också medför att missuppfattningar är vanliga.

Myndigheterna har gjort en gemensam broschyr som beskriver magnetfält och hälsoriskresonemang kring dessa.

Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska fält och magnetiska fält och dess storlek beror på hur mycket ström det går. Spänningsnivån saknar betydelse och fältets styrka avtar med avståndet. Beroende på frekvensen upptar en människokropp energin i fältet olika mycket.

Det finns kunskapsluckor kring elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält. En tänkbar risk som man forskar kring är om magnetkameraundersökning kan ge en ökad förekomst av så kallade mikrokärnor, Att dessa kan bidra till att personen kan drabbas av tumörer kan man läsa om på Arbetsmiljöforskning.

En översikt om Elektromagnetiska fält och det veteskapliga läget finns att läsa i Socialstyrelsens meddelandeblad från juni 2008.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-13
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel