Allmänheten

Det finns mycket inom el som berör allmänheten på ett eller annat sätt. Det är allt från vilka arbeten man får göra utan dokumenterad utbildning till farliga produkter men även diverse annat som har ett allmänintresse.

Allmänheten kommer ständigt i kontakt med el, vare sig det är el för att använda produkter eller elrelaterade ämnen som hur elen procuderas och därtill hörande miljöfrågor. Underrubrikerna till höger leder vidare till fördjupningar i det breda spannet som även handlar om gruvor och flyg.

De populära små möbelspotarna verkar beskedliga med sin låga spänning (12 Volt) men de utgör en brandrisk p.g.a. den höga temperaturen i halogenljuskällan. Lågenergi- & LED-ljuskällor avger också värme, men mindre än vad halogenljuskällor avger. Brandrisken kvarstår även med lågenergi- & LED-ljuskällor.
Under bilagor till höger här på sidan finns ett utdrag om halogenlampor ur Elsäkerhetsverkets blad Aktuellt.

Vad lekmän får göra
Det krävs speciell kunskap för att arbeta med el men en del enklare saker får man göra även utan dokumenterad utbildning.

En magisk benämning är att man ska ha nödig kännedom om det man gör. Nödig kännedom betyder att man ska veta vad man håller på med. Om man vill snickra ett bord så är det ok att prova sig fram men det är inte ok att prova sig fram med elarbeten - utan man måste ha nödig kännedom. Går något fel, så hade man inte nödig kännedom och OM man överlever så kan man dömas till böter eller fängelse i upp till 1 år. Om någon annan dör, så kan det bli Vållande till annans död och då kan det bli fängelse i upp till 6 år, förutom att t.ex. en familjemedlem har dött p.g.a. att -"Det där med el är ju lätt, så det fixar jag själv."

En tumregel är att man utan speciell utbildning, men med den nödiga kännedomen, får byta ut trasiga delar till en hel. Det kan handla om att byta stickpropp på en sladd men stickproppen måste klara samma klassning eller att byta ut en trasig strömbrytare. Att byta ut en strömbrytare till en dimmer är inte tillåtet.

Det är viktigt att koppla rätt, och det kan inte upprepas nog många gånger att gulgrönt är skyddsjord. Jordledningen finns för att skydda vid elfel, och en gulgrön ledning får aldrig, aldrig, aldrig användas för annat än som skyddsjord. I äldre anläggningar kan röd skyddsjord förekomma, men röd tråd kan även vara en spänningssatt ledning, sk. Fas.
Därför skall man alltid utgå ifrån att röd tråd är spänningssatt och livsfarlig
.

Läs gärna mer i Elsäkerhetsverkets "Elsäkerhetspocket" som man hittar under Publikationsshopen på Elsäkerhetsverkets websida http://www.elsak.se.

Elsäkerhetspocketen finns även här till höger under bilagor.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-12
Uppdaterad: 2015-04-24
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel