Järnväg

Järnvägen utgör också en elrisk, både för anställda och allmänheten.
Att i ungdomligt oförstånd klättra upp på ett tågtak kan kosta livet. Man behöver inte röra vid högspänningsledningen eftersom det kan uppstå en ljusbåge där strömmen hoppar från ledningen och går igenom personen på taket. Personen drabbas då av en kraftig strömgenomgång som ger svåra skador och i de flesta fallen leder till döden.

Hos Trafikverket kan man bland annat läsa olika års olycksstatistik (brand, döda och allvarligt skadade).

Alla tåg och järnvägsnyheter finns samlade på ett ställe, och där kan man läsa om allt från elektrifiering av nya sträckor till varför tåg får alkolås.

Transportstyrelsen omfattar Järnväg.
Järnvägsstyrelsens författningssamlingar (JvSFS) upphörde den 1 januari 2009. Författningar publicerade i dessa författningssamlingar hanteras därefter i sin helhet av Transportstyrelsen och finns på Transportstyrelsens webbplats. De ska handlägga frågor enligt den nya järnvägslagen och enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Föregångaren Järnvägsstyrelsen övertog Järnvägsinspektionens ansvar och uppgifter när det gällde säkerheten i järnvägssystemet, tunnelbanesystemet och spårvägssystemen.

När ett tåg passerar uppstår det kraftiga elektromagnetiska fält eftersom tågen förbrukar mycket ström. Dessa fält avtar snabbt med avståndet från ledningen. Dessa fält kvarstår i någon minut efter att tåget passerat. Läs mer i bilagan till höger om Elektromagnetiska fält omkring järnvägen.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-13
Uppdaterad: 2014-09-26
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel