Lågspänning

För yrkesutövarna inom lågspänningsområdet finns det en del stöd och hjälpmedel.

Öva dig på ledningsdimensionering utifrån Handbok 421 - Ledningsdimensionering på nätet. STF & Voltimum har övningsuppgifter med facit som du kan ladda hem.

Elbasen är en liten handbok som ger förenklade regler för elinstallationer för lågspänning i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel. Elbasen underlättar tillämpningen av svensk standard för i första hand elektriker och elinstallatörer. Elbasen ger en praktisk tillämpning av de kortfattade övergripande föreskrifter och de mer detaljerade installationsstandarder som används. Elbasen bygger främst på bearbetade utdrag från elinstallationsstandarder och SEK-handböcker. Hos Elsäkerhetsverket kan man som behörig beställa ett gratis exemplar av Elbasen. Övriga får betala.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-13
Uppdaterad: 2014-09-26
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel