Rehabilitering vid missbruk

Arbetsgivaren ska ha en tydlig policy för hur man ska bete sig när det visar sig att någon arbetstagare har missbruksproblem.

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter du hittar vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta.

I avsnittet "Försäkringar" kan du vid underrubriken rehabilitering läsa mer om arbetsgivárens, din egen och övriga ansvariga aktörers ansvar i samband med rehabilitering.


Publicerad: 2006-01-10
Uppdaterad: 2009-06-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel