Alkohol

Ca 10% av Sveriges vuxna befolkning har missbruks- eller beroende problem. Ungefär 400 000 personer är alkoholberoende, de flesta finns i arbetslivet. Ca 1 miljon människor utvecklar alkoholberoende någon gång under sitt liv.

www.alna.se kan du hitta mycket information om alkohol och droger och hur man kan få hjälp.

• Cirka 18% av männen och 12% av kvinnorna dricker på en nivå som medför ökad risk för skador och olyckor (KALK 98).
• Cirka 13% av männen och 6% av kvinnorna beräknas ha uttalade problem med alkohol och/eller andra droger. En majoritet av dessa är så kallade dolda missbrukare som har både familj och arbete (KALK 98).
• Unga vuxna mellan 18 och 30 år är den grupp som dricker mest.
• Var fjärde svensk har någon i sin omedelbara närhet som har alkoholproblem. Oftast finns den personen på jobbet.(www.alna.se).

Har man en (alkoho)lmissbrukare i sin närhet så är det väldigt vanligt att det blir medberoende. Det är svårt att ta upp problemet och ofta så skyddas missbrukaren genom att släta över, bortförklara, backa upp och kompensera, så missbrukaren kan fortsätta sitt missbruk. Många före detta missbrukare säger att de önskar att någon sagt ifrån mycket tidigare. Läs också krönikan Våga ta samtalet med den som dricker lite för mycket.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2006-01-09
Uppdaterad: 2012-05-02
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel