Missbruk

Tillsammans med narkotikan hotar alkoholen folkhälsan. Alkohol och droger påverkar också sjukfrånvaron, antalet olyckor, kvaliteten på utfört arbete och de sociala relationerna på arbetsplatsen. Därför accepterar vi varken alkohol eller andra droger på arbetsplatsen i samband med arbetet. Vår uppgift är att värna medlemmarnas arbetsmiljö och hälsa. Till den fackliga rörelsens arbetsuppgifter hör också att på olika sätt fungera som medlemmarnas intresseorganisation.

Under den senaste dryga tioårsperioden har det skett en attitydförändring gentemot främst alkohol. Den välförankrade uppfattning som fanns tidigare om att alkohol och droger inte hör ihop med arbetslivet är inte lika tydlig idag.(Källa LO, Hög eller full på jobbet, vem bryr sig?) På denna sida finns information och länkar som berör ämnet.

Mår dåligt
På en genomsnittlig svensk arbetsplats dricker sex procent av kvinnorna och 13 procent av männen på riskfylld nivå. Fyra procent av kvinnorna och 18 procent av männen har någon form av alkoholrelaterade problem. Vad drar man för slutsats av det? Jo först att väldigt många mår troligen väldigt dåligt och har därför tyckt att någon typ av berusningsmedel kan döva det onda. Många ser hopplösheten att lösa sina problem, de kanske inte har ett fungerande nätverk som larmar om man ser sin kompis/kollega fara illa.

Expert på att dölja
Många med missbruksproblem har blivit experter på att dölja sitt missbruk och kan därför vara svåra att upptäcka. På våra arbetsplatser förekommer jargonger och ytlighet och man hinner sällan stanna upp och analysera personen man har framför sig, exempel: hur mår du. Den som ställer frågan räknar med att den tilltalade ska säga –bra, och du. Men egentligen mår kanske personen i fråga väldigt dåligt. Men det är inte många som skulle säga: -jag mår för jävligt, för då startar en lång process och det är det sista man behöver.

Det svåra samtalet
Vi behöver processer det är dem som vi använder som verktyg för att uppnå något, de är livsviktiga. Som missbrukare kanske det är min högsta önskan att någon kom fram till mig och sa:- hur e det fatt mår du inte bra. För det är kanske då som jag väljer att prata om mina problem att synliggöra dem förnågon annan, någon annan som bryr sig. Nu skall alla veta att det är bland det jobbigaste som man kan göra som kollega (Det svåra samtalet). Att tala om för någon om hans/hennes problem och kanske skicka hem vederbörande. Skulle man komma i den situationen så försäkra dig om att någon arbetskollega eller anhörig sluter upp i hemmet, så att man inte lämnar allt vind och våg och framförallt att han/hon blir hemkörd. För det är ingen ide att starta någon diskussion med vederbörande, om han/hon är i berusat tillstånd, det leder ingen vart.

Går att komma tillbaka
Det är viktigt i ett sådant här ärende att arbetsgivaren skaffar sig nödvändig information om missbruksproblematik samt upprättar en behandlingsplan för den som är berörd. Det är också bra att ta med sig en kollega i samtal med arbetsgivaren. För det är inget som säger att bara för att man har missbruksproblem så skall man sluta sin anställning, nej det går att komma tillbaka, efter kanske ett rehabs eller behandlingsprogram. På arbetsplatsen skall det också upprätas en alkohol och drog policy samt ett handlingsprogram för situationer som kan uppkomma. Vidare så finns det bra kurser att förkovra sig i, bland annat när det gäller droger och dess följder. Det finns i dag hundratals olika substanser med olika effekter och det kan ibland vara svårt för utomstående att se att vederbörande tar droger.I dag har vi en helt annan situation än den som befann sig på 70 och 80 talet, då kunde man ganska så lätt peka på dem som hade uppenbara missbruksproblem. Men idag så är det inte så lätt.


Andra användbara alkohol och drogrelaterade länkar

No Drugs
Testa dig själv
Drugsmart


Publicerad: 2006-01-09
Uppdaterad: 2014-05-21
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel