Asbest

Asbest är ett förbjudet ämne i arbetslivet. 
Det förekommer dock i byggmateriel, gamla bromsband och liknande så fortfarande kan ämnet frigöras vid rivning, saneringar mm. Det finns också en viss risk med förbjuden import via länder som inte har förbjudit asbest i sin tillverkning. Exempel är generatordelar som importerats och som innehållit odeklarerad asbest.

Stora krav vid rivningsarbeten läggs på arbetsgivaren.
Asbest har orsakat obotlig lungcancer under många år.

Förbunden har tagit fram ett eget material för att informera om riskerna kring asbest då kunskapen om asbest minskat trots att det finns stora mängder asbest kvar i svenska fastigheter och som riskerar att frigöras vid exempelvis en renovering.

Du hittar broschyren "Bli asbestsmart" under litteratur.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du ska agera innan saneringsarbete får påbörjas. Det krävs tillstånd,utbildning och anmälan innan saneringen får utföras.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-12-19
Uppdaterad: 2014-04-09
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel