Arbets- och skyddskläder

Arbetsgivaren skall vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall AML 3 kap § 2

Att ha rätt kläder när man arbetar är väldigt viktigt. Men vad som är rätt är inte alltid så lätt att avgöra
Prata med din arbetsgivare, och dina arbetskollegor
ta hjälp av de tips och råd som finns.
Det finns tex regler när det gäller arbetskläder i trafikmiljö både i fartyg och på landbacken.
AFS 1999:3

För rekommendationer för skadeplats se bilaga till höger


Publicerad: 2005-11-28
Uppdaterad: 2012-10-23
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel