Olycksfall och tillbud

Alla misstag ska man inte göra själv, och det gäller speciellt inom el. Genom att informera varandra om olyckor och händelser som kunde blivit olyckor så kanske någon annan kan klara sig från en olycka.

Definitionen av en arbetsplatsolycka är inte helt entydig. En vanlig beskrivning är att om något händer och man säger ”Aj!”, så är det en olycka. Säger man istället ”Oj!” så är det ett tillbud. Elsäkerhetsverket har en lite tuffare indelning, de bryr sig först när det blir strömgenomgång och lite mer omfattande skador. Oavsett vilket namn man sätter på händelsen så bör man antagligen inte göra samma sak fler gånger, och ta lärdom av varandra.

Elolyckor kan vara lömska, då strömgenomgången kan ställa till skador som inte syns!
Kontakta alltid sjukhus omedelbart om du:
- utsatts för en ljusbåge
- fått ström genom kroppen
- varit medvetslös eller omtöcknad direkt efter olyckan
- har fått brännskador
- har tecken på nervskador, till exempel kramper
- har påverkats av blixtnedslag.

Under rubriken Artiklar till höger hittar du mer om konkreta händelser.

EIO redovisar en kartläggning av olyckorna hos elyrkesmän 2005. Nästan var femte elyrkesman har drabbats av strömgenomgång eller ljusbåge under det senaste året. Men de drabbade vill inte kalla det olyckshändelse utan slarv. Samtidigt har man generellt en hög arbetsmoral och vill vara effektiva samtidigt som man vill göra ett bra arbete. Är man ung (upp till 29 år) ökar risken för att man ska råka ut för något. Ett fåtal anmäler händelsen till arbetsgivaren. Slarv och stress är nästan standard som man kunde undvikit genom att göra spänningslöst resp spänningsprova. Och så fortsätter den nedslående läsningen.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-13
Uppdaterad: 2014-10-05
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel