Skyddskläder

För att minimera olycksrisker vid felhantering av el, ska man använda skyddskläder som skyddar mot elchocker och inte förvärrar eventuella skador.

För installationselektriker är asbest ett problem. De unga har inte varit med i den stora asbestdebatten och är inte medveten om riskerna skriver Voltimum, som också visar exempel på hur asbest kan se ut i gamla byggnader. Det har också uppdagats att de skyddsmasker som använts vid asbestsanering inte fungerat så bra. Läs mer under Farliga ämnen.

En stor risk med elarbete är ljusbågar. Därav ska alla kläder ha blivit godkända i ljusbågstester för att få användas där det finns risk för att en ljusbåge uppstår.

Ett vanligt förekommande fel är att man använder begreppet "flamskyddade". Flamskyddade kläder används av brandmän. Ljusbågsgodkända kläder används av elektriker. Flamskyddade kläder motstår måttlig värme under lång tid, medan ljusbågsgodkända kläder klarar den intensiva värme som en ljusbåge ger.

Olika typer av ljusbågsskydd
För textiler tillsätts en kemikalie eller så tillverkar man dem av syntetiska fibrer.

När det gäller hjälmar skall dess innanmäte vara ljusbågssäkert. Plasten i hjälmen ska vara så pass tjock att den inte hinner smälta ned under den korta tid som man befinner sig i ljusbågens närhet.

Många företag har en skriven policy eller instruktion som reglerar linsförbud. Detta då en ljusbåge kan orsaka att linserna bränns fast på hornhinnan. Enligt försiktighetsprincipen är glasögon således att föredra framför linser, men enligt nya rön så ska linser inte skada ögat ens vid en ljusbåge.

Lästips
Mer om ljusbågsskydd kan du läsa under rubrikerna på höger sida. Där finns det även länkar till företag som säljer ljusbågsskyddade kläder.

För elektriker kan det finnas andra krav på skyddskläder, såsom varselkläder när de arbetar i trafiken. Läs mer under rubriken skyddsutrustning i vänstra spalten.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2014-10-05
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel