Facktermer och märkning inom elområdet

Det finns många begrepp och symboler inom elområdet och det kan vara nyttigt att känna till den korrekta betydelsen av dessa, så inga misstag görs för att man gissat betydelsen.

CE-märkning. De flesta produkter är CE-märkta där CE står för Conformité Européenne. CE-märkningen är något som tillverkaren sätter på produkten för att visa att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de EU-krav och normer som finns på produkten. Kraven är olika beroende på vilken produkt det handlar om. Värt att uppmärksamma är att det finns en mycket snarlik symbol som står för China Export. Skillnaden är att det är längre avstånd mellan C och E på CE-märket.
Under fliken bilagor hittar ni en bild på olika märkningar.

S-märkning. S-märkningen visar att elektriska föremål uppfyller kraven som ställs för ett S-märke. Vanligen kontrolleras kravuppfyllelsen av någon annan än tillverkaren själv och i Sverige görs detta av SEMKO. I de nordiska grannländerna finns motsvarande företag, D för Demko i Danmark och N för Nemko i Norge, medan Finland har Seti med märkningen FI. Vill du kontrollera om utrustningen är S-märkt kan du söka direkt på SEMKO:s hemsida. (Men sökningen är på engelska, så enklast är att söka på typbeteckningen som står på själva märkskylten. För inte är det lätt att veta att lampor söks på "luminaire".)

Märkning på säkringar. ("proppar") Det finns koder på våra vanliga proppsäkringar, beroende på vad de ska användas till. Hemma ska det oftast vara en gG eller en gL-säkring. Koderna förklaras på Voltimum.

IP-märkning.
Det är inte så lätt att förstå vad symbolerna på elprodukterna betyder och vissa är viktigare än andra. Motsvarande fukt- och dammklassning kan också beskrivas med "IP" följt av två siffror där "20" är den vanligaste. Tiotalsplaceringen, eller 2:an, anger dammskyddet och entalsplaceringen, eller 0:an, vattentåligheten. En damm-2:a betyder i stort sett petskyddat för normalstort finger (japp, det finns en provtolk som representerar ett normalstort finger) medan vattentåligheten är 0 i vanliga fall, därefter blir det en 1:a för stilla regn rakt uppifrån (stänkskyddat).

Jordfelsbrytare som ska användas utomhus ska ha en symbol i form av en snöflinga med texten -25, vilket innebär att jordfelsbrytaren fungerar ned till -25 grader C.

Littrering (namn på komponenter i elnätet).
Det finns en risk att man missuppfattar littreringen när man åker runt på anläggningar på olika platser i landet. Med den rörligheten av folk som finns i branschen numera så har riskerna ökat. Tidigare hade de lokala elbolagen egna rutiner för namnsättning. En del valde rena sifferkoder, andra hade rena bokstavskoder och sedan finns blandning också, inkluderat att ta med även geografiska benämningar. Det kan hända att t ex ett par frånskiljare heter likadant, fast med en annan ortsbenämning. Det gäller att vara uppmärksam på att ”5133 i Motala” inte är samma som ”5133 i Askersund”. En person som är inkörd på enbart sifferbenämningar riskerar att inte ta med ortsnamnet när han beordrar en montör att öppna frånskiljaren ”5133”. Risken finns att montören väljer fel frånskiljare, då de inte är märkta med mer än just ”5133”. Om frånskiljaren är i drift så kan en öppning resultera i en kraftig ljusbåge och montören kan komma till skada. Är det i skogen kan det dessutom bli skogsbrand och så blir det ett långvarigt strömavbrott för några eftersom frånskiljaren ofta brinner sönder.

Publicerad av: Ingrid Thune
Publicerad: 2005-11-14
Uppdaterad: 2014-09-25
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel