Personlig skyddsutrustning

Kemikalieanvändning kräver oftast skyddsutrustning. Enligt arbetsmiljölagens grundprinciper så skall alla farliga moment som människan kan usättas för, väljas bort. När inte den vägen är möjlig skall annat mindre hälsoskadligt ämne väljas. Som sista utväg kan alternativet Personlig Skyddsutrustning behövas. 

Beroende på vad du kan usättas för behöver du rätt skyddsutrustning. Den riskbedömning som arbetsgivaren ansvarar för skall utföras innan du börjar arbetet. Säkerhetsdatabladen (varuinformationsblad) ska ge information om vilka åtgärder som behövs.

Till höger finns möjlighet att klicka på länkar mm.

Har DU tips på bra information, meddela oss på Skyddsnet så ser vi till att sprida informationen vidare.

På skyddsnet sidor kan du också hitta den allmänna delen "Skyddsutrustning".

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-12-23
Uppdaterad: 2012-10-22
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel