Partiklar - men vad är

Begreppet partiklar hittas på flera olika ställen i arbetsmiljöreglerna. Partiklar som du kan se är lättare att skydda sig mot än de som finns men inte syns. En partikel som benämns som nanopartikel har storleken 1 miljondels millimeter. Jämför Jorden och försök se en fotboll på dess yta så har du samma förhållande mellan en nanopartikels storlek jämfört med fotbollens storlek.


Syns inte, finns inte?

Om inte partiklarna kan ses med blotta ögat eller luktar har vi en förmåga att tro att de inte finns. Tyvärr är det nog den typen av partiklar som skadar oss mest. Allt från att du kan få stendammslunga till förekomst av cancer som kan uppkomma genom hudexponering.
Damm, rökgaser till biologiska (mikrorganismer) och kemiska ämnen förekommer. De är oftast så små att de mäts i mikrometer, det vill säga, tusendelar av en millimeter.

Nanopartiklar
Ett nytt begrepp håller på att ta arbetsmiljöarbetet ner till dom minsta beståndsdelarna. I framförallt produkter för att skydda lacker eller i putsmedel har man brutit ner ämnens molekyler till nanostorlek. Tio upphöjt till minus 9 millimeters storlek (miljondels millimeter) vilket gör att produktens funktion förbättras på olika sätt. Vad som kan ske är att lungan får ner dessa partiklar djupt i alveolerna vilket misstänks kan skada på sikt beroende på produkt. Även via huden kan partiklar tränga in eftersom de är så små. Forskning pågår.

Eliminera risken
Grundprincipen är att arbetsgivaren ska bygga bort risken. Om det ej är möjligt, hur kan du skydda dig?
Genom att mäta förekomsten av partiklar kan du ta reda på hur du ska skydda dig.
Arbetsmiljöföreskriften AFS 2005:17 " Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar "beskriver vad som krävs i arbetsmiljöerna.

http://www.kemi.se/, Kemikalieinspektionens hemsida bör man ha tålamod att söka sig fram till det man behöver hitta bland annat om man vill ha en förklaring om vad en kemisk förening har för effekter eller regler kring produktmärkning och säkerhetsbladsinformation.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2014-04-11
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel