Kreosot

På många av SEKOs arbetsplatser förekommer "kreosot". Ett ämne som används för att skydda trästolpar och järnvägsslipers från röta. Men tar arbetsgivare och medlemmar detta farliga ämne på allvar?
Även i Finland finns problemen.
(Foto: Ur: Löntagaren, Arto Tulima)

Kräv riskbedömningar innan arbetet startar
Kreosot har används i stolpar och träslipers under många år och med jämna mellanrum höjs medlemmar och skyddsombudens röster mot att tillgången av skyddsutrustningen vid olika moment brister.
Främst är det kläder, skor handskar som blir insmetade. Där varselkläder måste användas, vid vägar och järnvägsmiljöer får dessa gul- eller orangefärgade kläder en dyster och svart yta och förlorar snabbt varseleffekten. Kläderna är dyra och försök att spara in på kostnaden pågår ständigt. I arbetsplatsens arbetsmilöplan ska riskfyllda arbeten och moment anges och bedömas.När det gäller ensamarbete skall riskbedömning göras INNAN arbetet påbörjas. Även detta är föreskriftsbundet och går att läsa som AFS på Arbetsmiljöverket.

Rökgaser
I vissa arbetsmoment kan träet börja glöda eller brinna när det ska svetsas i spårmiljön. Den rök som utsöndras kan inte vara hälsosam förutom att svetsrök i sig är olämpligt att inandas.Utöver detta kan huden ta skada av den UV strålning som uppkommer från den behandlade stolpen eller järnvägsslipers.

Vad säger föreskrifterna?
Självklart finns det regler kring detta. Arbetsmiljöverket har skrivit om detta.
Läs in dig på följande broschyr angående stolparbete. Även för järnvägsarbete (träslipers) kan Arbetsmiljöverkets broschyr användas. Du behöver programmet Acrobat Reader för att kunna se broschyren. Arbetsgivaren har i sitt ansvar att tillhandahålla skyddsutrustning. Byt ut nedsmetade overaller/kläder omedelbart.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2014-04-11
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel