Isocyanater

Isocyanater återfinns i råvaror till härdande material som bildar plasten (polymeren) polyuretan som används i vissa lim, färger, lacker och skumplast. Om du exponerats för mycket kan du bli överkänslig och få luftvägsallergier och astma. En mycket låg exponering skapar då en allergichock.

Utbilda dig
Isocyanater är ett mycket stort arbetsmiljöproblem som oftast döljer sig i andra materiel.
LO anser att alla måste utbildas i de yrken där misstanke om uppkomst av isocyanater kan förekomma. Färger och plastmaterial på bilar, lastmaskiner, kan innehålla isocyanater utan att du känner till det.

Exponering sker på många sätt
När ämnet värms upp så lösgörs det i luften och du exponeras. I princip kan ämnet ta sig in i kroppen på andra sätt än enbart via inandning. Hudkontakt med ett material som innehåller Isocyanater kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsblad/varuinformationsblad
Vid kabelskarvning där tvåkomponetblandningar förekommer skall skyddsutrustning användas. Bara misstanken om att kontakt med ämnet kan ske innebär att du skall göra allt för att skydda dig. Ta reda på kraven på rätt skyddsutrustning för det arbete som ska utföras. Säkerhetsblad (varuinformationsblad) är ett sätt att ta reda på hur du ska skydda dig samt vad du ska göra med handskar/kläder som kommit i kontakt med Isocyanater.

Skydda dig
För att du skall vara på den säkra sidan ska du använda friluftsmask.
Det är viktigt att största försiktighet eftersträvas och att frågan ställs - Finns isocyanater i det arbetsmoment som ska utföras? Tryckluftsmask och täckning vid risk för hudkontakt (till exempel via härdplastarbete, slipning av material med mera) rekommenderas. Du ska använda handskar av 4H klass. Ytterligare varianter av skyddshandskar håller på att tas fram. Det ska vara klart i december 2005.
Vanliga plasthandskar släpper igenom ämnet.

Mer information
Om du undrar över om det förekommer isocyanater på din arbetsplats kan du genomföra yrkeshygieniska mätningar.

Prevents hemsida finns tips för olika ämnesområden.

Läs gärna mer om risker och skyddsåtgärder på Arbetsmiljöverkets hemsida där du kan beställa eller skriva ut broschyren "Isocyanater är farliga".

Läs även LO s broschyr "Isocyanater på jobbet" som också finns i videoversion. Kontaktad din fackliga avdelning så hjälper de dig att betälla material.

Publicerad av: Roger Pettersson
Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2010-03-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel