Utbrändhet

Utbrändhet är ett allvarligt fysiskt, psykiskt, mentalt, socialt och existentiellt tillstånd.Det kliniska namnet på denna sjukdom är utmattningsdepression.
Sedan 1997 har antalet långtidssjukskrivningar i Sverige stigit dramatiskt och år 2000 större än någonsin tidigare. Ökningen har medfört att statens kostnader för sjukpenning har stigit i motsvarande mån, från 18 miljarder 1998 till projekterade 32 miljarder 2000. Flera statliga utredningar arbetar på att kartlägga och lösa de problem detta förorsakar.
Idag belastar dessa sjukskrivningar även arbetsgivaren, detta borde öka deras vilja att få tillbaka dessa människor till arbetslivet.

Vad är utbrändhetssyndrom?
"Utbrändhetssyndrom, utbrändhet, eng. burnout, psykiskt tillstånd präglat av utmattning och bristande engagemang."

Utbrändhetssyndromet anses bestå av tre symtomgrupper: känslomässig utmattning, okänslighet inför andra människor och låg prestationsförmåga. Känslomässig utmattning, som innebär att man upplever sig tom inombords eller att man inte orkar ge mer i sitt arbete, uppfattas oftast som kärnan i syndromet.

Varför blir man utbränd?
Långvariga påfrestningar och ansträngningar och upprepade besvikelser kan resultera i utbrändhet. Dock räknas inte in enstaka, krisartade händelser. Både yttre förhållanden, som hård arbetsbelastning och personliga egenskaper, som svag självkänsla, kan bidra till utbrändhet.

Organisationer med orealistiska mål och bristande resurser kan utgöra grogrund för syndromet. 
Bland forskare råder viss oenighet om vad som utmärker utbrändhet och vilka dess orsaker kan vara. Några ser utbrändhet som ett stressfenomen med grund i arbetslivet, andra uppfattar det som ett vidare begrepp."


Publicerad: 2005-11-11
Uppdaterad: 2014-05-16
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel