Stress

Med denna sida hoppas vi att kunna hjälpa till och motverka den stress som är yrkesrelaterad.
Vi kommer att visa er vart man kan finna information och verktyg för att inte hamna i en stress situation som förorsakas av yrket.    

Vad är stress?
Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”.

I hotfulla eller ansträngande situationer ökar produktionen av adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner verkar så att puls, blodtryck och blodflödet till skelettmuskulaturen ökar, medan blodflödet till övriga organ minskar.
Vidare stimuleras andningen, luftrören vidgas och halterna av socker och fettsyror i blodet ökas. Vid oförmåga att påverka den egna situationen ökar även kortisolnivån starkt.
Kortisolet ökar glukosmängden i blodet, liksom fett- och proteinomsättningen.
Dessa och ca 1400 andra stressreaktioner medför under alltför långvariga eller krävande belastningar att kroppen, under sina anpassningssträvanden, är i stånd att förstöra sig själv.  

Positiv och negativ stress
Vad betyder begreppen positiv respektive negativ stress? Utan stress dör vi!! Många arbetsgivare har börjat tala om att man behöver personal som är stresstålig, det talas också om att det är inget skadligt med stress bara den är positiv, vad menas med det?

Och finns det i så fall stress som är negativ?
Faktum är att vi som människor hela tiden ligger på olika stressnivåer.
Som biologisk varelse har naturen inordnat oss så att vi ska kunna anpassa vår stressnivå till den situation vi befinner oss i för stunden, exempelvis vila, arbete, kamp, flykt - alltså olika ganska basala behov.

Vårt moderna arbetsliv förändrar inte de mekanismer som styr vår stressanpassning, det gäller alltså att anpassa vårt arbete så att vi som människor har möjlighet att hitta den stressnivå som passar för den uppgift vi ska utföra.

Alltså är begreppen positiv respektive negativ stress luddiga, fel stressnivå är skadlig, rätt nivå livsnödvändigt.
Begreppet stresstålig kan då översättas med att tåla att ligga på fel nivå , detta kan bara vara felaktigt.


Negativ stress i arbetet
Testa ditt stressbeteende


Publicerad: 2005-11-10
Uppdaterad: 2009-12-10
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel