Hot och våld

Hot och våld är i dag inom svensk arbetsmarknad en stor fråga. I takt med att samhället förändras allt snabbare har vi svårt att värja oss mot olika hot och vålds situationer. Men det går om arbetsgivaren har en samsyn med skyddsombud och att man vidtar åtgärder mot hot och våldssituationer.

När vi minst anar
De kan dyka upp när vi minst anar det. Många inom SEKO har arbeten som riktar sig till allmänheten. Vi stöter på människor som mår dåligt eller riktar en illvilja mot personalen. Det kan vara verbala på hopp eller direkt fysiskt våld. Där utgången för den som blir drabbad nästan uteslutande blir lång frånvaro i form av sjukskrivning.

Berör alla arbetsplatser
Arbetsmiljöverket har på sin hemsida en AFS som heter Våld och hot i arbetslivet AFS 1993:02 som ganska målande beskriver arbetsgivaren skyldigheter på en arbetsplats. Där står det bland annat att ”Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen."
Hot och våld är väldigt omfattande. Varför? Jo det berör oss alla, i alla samhällsklasser och på alla arbetsplatser. En hot och våldssituation ska generellt polisanmälas. Det hjälper inte någon att man vänder andra kinden till utan oftast eskalerar det, så i slutändan blir någon annan drabbad. Ja kanske än värre. Det kan vara en kollega på arbetsplatsen som mår dåligt men det kan också vara personer som vill ha något, som är beredda att skada någon för att få det dom vill.

Utsatta grupper
I den senare gruppen har vi en speciellt utsatt grupp. Det är den grupp som dagligen hanterar pengar eller andra värdesaker. För den gruppen är det livsviktigt att att få arbeta med den absolut senaste tekniken i form av larmanordningar, skalskydd men även självskydd och riskanalyser. Men vi har även många medlemmar som jobbar med människor som är frihetsberövade på till exempel häkte/anstalt. Där sker dagligen konfrontationer och uppstår våldssituationer. På arbetsplatser som dessa måste riskanalyser vara ett stående inslag i det dagliga arbetet.

Kontroll
Det är viktigt att skyddsombuden på respektive arbetsplats kontrollerar att arbetsgivaren förser sin personal med relevant teknik och har åtgärdsprogram om hot och våld skulle uppstå på arbetsplatsen. Det är lika viktigt att arbetsgivaren innan undersöker var sådana situationer kan uppstå. Avgörande är också i ett efterskede, att personal får defusing och debrifing när något skett på arbetsplatsen. Detta arbete ska ledas av personer som gått någon typ av debriefinguttbildning.

Hot och våld finns också som en riskfaktor vid arbete som bedrivs som ensamarbete. En rapport och ett handlingsprogram om ensamarbete har tagits fram av LO i samarbete med olika fackförbund. Den finns att läsa här på skyddsnet och också att laddas ned som en pdf-fil.

Vår förhoppning är att genom denna sida kunna svara på frågor och ge stöd åt skyddsombud och medlemmar i SEKO. Men även att komma med fakta och nya artiklar.


Publicerad av: Roland Eliasson
Publicerad: 2005-11-09
Uppdaterad: 2014-04-12
Skriv ut
E-posta
Dela denna artikel